الا مسافر صحرا خدا کند که بيايي
 اميد غائب زهرا خدا کند که بيايي
 کنون که دل شده پر خون براي خاطر مجنون
 تو اي حقيقت ليلا خدا کند که بيايي
 دلم دوباره ز غمها ببين رميده ز هرجا
 گرفته بهر تو تنها خدا کند که بيايي
 به انتظار قدومت دو ديده دوخته ام من
 به قفل بسته درها خدا کند که بيايي
 بدون حسن تو اي گل بهار جلوه ندارد
 گل شکفته زهرا خدا کند که بياييمطالب مرتبط

شور | این خاکا ، شمیم سیب حرم داره
شور | این خاکا ، شمیم سیب حرم داره

پنج شنبه, 23 اسفند 1397

پخش
کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش