زمینه | حرمی كه واسه شیعه ها یه خونه ی مادر زادیه

سید رضا نریمانی

بیشتر

حرمی كه واسه شیعه ها یه خونه ی مادر زادیه


حرم امام عسكری حرم امام هادیه


دریایی كه دیگه سرابه


حرمی كه میگن خرابه


خدا كنه كه اینا خوابه


برام عذابه،برام عذابه


چشام پر از ستاره،پر از ستاره


آقام حرم نداره،حرم نداره


یا اباالمهدی،یااباالمهدی،یاابالمهدی


غریب امام عسكری


غمی كه تو قلبم میتپه


غم دل اهل عالمه


غمی كه میگه گریه كنید


برا پسرای فاطمه


چرا دلم بگیره آروم


باز داره میخونه یه خانوم


وای پسرم شهید مسموم


غریب ِ مظلوم غریب ِ مظلوم


دلم چه بی قراره،چه بی قراره


آقام حرم نداره،حرم نداره


یا اباالمهدی،یااباالمهدی،یاابالمهدی


غریب امام عسكری


دل من و میبره بقیع،غربتی كه تو این حرمه


شب كه میشه این جا روضه ی، شب دهم محرمه


توی دلش درد و محن داشت


اینم غریب ولی كفن داشت


حداقل یه پیروهن داشت


سر به بدن داشت،سر به بدن داشت


شب روضه ی یاره،روضه ی یاره


حسین كفن نداره،كفن نداره


حسین ،حسین،حسین
مطالب مرتبط