روضه | راهم بده ؛ راهی عرش اعظمت باشم

حاج منصور ارضی

بیشتر

راهم بده ؛ راهی عرش اعظمت باشم


در من بِدَم خوب است مدیون دَمت باشم


.


بد را بخر با خوب ها بد نیز دل دارد


شاید که من هم بین جنس در همت باشم


.


هر چند خیلی ها نمی آیند سامرّا


کاری بکن من جزو زوّار کمت باشم


.


از شیرهای برکه این را خوب فهمیدم


باید همیشه خاکسار مقدمت باشم


.


آموزگار جامعه دستم به دامانت


بگذار مستمسک به حبل محکمت باشم


.


من زنده ام به نوکری آقا دعایی کن


کارگر هر سال بزم ماتمت باشم


.


ای منتهای حلم ای رکن بلاد ما


یا حضرت هادی سلام الله علیک آقا


.


در پادگانی غصه ی تبعید داری


اندازه ی یک عمر درد بی دوا داری


.


سربازها خیلی به تو بی حرمتی کردند


قدّی خم و چشمی تز از آن طعنه ها داری


.


قبر خودت را دیدی و آرام باریدی


آقای خوبم غربتی بی انتها داری


.


وقتی به تو ظرف شرابی را تعارف کرد


معلوم شد که دشمنانی بی حیا داری


.


خیلی به یاد عمه زینب سوختی آنجا


خیلی به دل زخم عمیق از کربلا داری


.


شکر خدا چشمی به ناموست نیفتاده


شکر خدا اهل و عیالی در خفا داری


.


شکر خدا غارت نمی شد پیکرت هرگز


عمامه داری ، پیرهن داری ، عبا داری


.


نه هیچ کس نیزه به پهلویت فرو کرده


نه با تن زخمی ته گودال جا داری


.


نه بی کفن ماندی نه عریان بین صحرا


نه کار با کهنه حصیر روستا داری
مطالب مرتبط

حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش