شور | حال من خرابه

حمید علیمی

بیشتر

حال من خرابه

چشم من پر آبه

دارم میرم از این دیار

نفس برام عذابه
مطالب مرتبط