مدح | آفتاب بن علی بن حسين بن علی

میثم مطیعی

بیشتر

آفتاب بن علی بن حسين بن علی

راویِ نور شكافندۀ علم ازلی


مادرش آينه ، فرزند فرستادۀ عشق

بندۀ خوب خداوند خداوند علی


آدم و جنّ و ملَک پيش تو زانو زده اند

خانۀ كوچک تو با دو سه ديوار گِلی


همه سُبحانكَ لا علمَ لنا مي گويند

گاهِ تفسير تو از آيۀ اللهُ ولی


ناگهان روز الست از همه پرسيد خدا

دوست داريد علی را؟ همه گفتند بلی


شعر من جابر عبدَ الله انصاری شد

كه سلامی برساند به تو با تنگ دلی
مطالب مرتبط

 سرخی هر غروب
سرخی هر غروب

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
 ویژه اربعین: جای ما خالی
ویژه اربعین: جای ما خالی

چهار شنبه, 16 مهر 1399

پخش