سرود | ای که هلال رجبی

حاج منصور ارضی

بیشتر

ای که هلال رجبی

مه این الرّجبیون تویی

ای ثمر علم نبی

مه این الرجبیون تویی

در همه دم ذکر لبی

مه این الرجبیون تویی

دلبر من یا باقر

سرور من یا باقر

حجت حق یا باقر
مطالب مرتبط

این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش
حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش