سرود | از آسمون باز خبر میارن

مهدی اکبری

بیشتر

از آسمون باز خبر میارن

فرشته ها یه قمر میارن

از تو بهشت یه سبد ستاره

هدیه برا این پسر میارن

دلها از غم مسشه امشب آزاد

نوری از عرش تو مدینه افتاد

خورشید امشب خوابیده آروم رو دست امام سجاد
مطالب مرتبط

چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
آه ای هلال زینب ماه شبای تارم
آه ای هلال زینب ماه شبای تارم

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
حرف قلبمو میگم بدونی
حرف قلبمو میگم بدونی

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
شور | بارون دوسـت دارم فقط
شور | بارون دوسـت دارم فقط

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش