یا الهی

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

دل شب آمدم سویت الهی
 صدایت می زنم با روسیاهی

الهی یا الهی یا الهی

زهر جا رانده و آواره گشتم
 همه بودند رفیق نیمه راهی

به غیر از تو ندارم بهرِ این دل
 انیسی تکیه گاهی سر پناهی

به درگاهت به سجده سر به خاکم
 غلام حلقه برگوشم توشاهی

جوانی را ز دست دادم دریغا
 به حسرت می کشم ازسینه آهی

سراسر زندگانیم گذشته
 به عصیان و گناه  و در تباهی
مطالب مرتبط

اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش