مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی

وسط مقتل با آه سینه سوز تشنه بودی

تشنه جنگیدی تشنه جون دادی

سر پیری به چه روزی آخه افتادی

مسخرش کردن اهل آبادی

سر پیری به چه روزی آخه افتادی

مظلوم مظلوم مظلومم حسین جان

****

من بمیرم که واسه ی گریه هات خنده کردن

برات خنده کردن

دختراشون به اشکای دخترات خنده کردن

برات خنده کردن

ظهر عاشورا قاتلت ای کاش

حرمت ریش سفیدتو نگه میداشت

سختمه حرفاش کاش میشد داداش

حرمت ریش سفیدتو نگه میداشت

مظلوم مظلوم مظلومم حسین جان

 مطالب مرتبط

من اگه خاک بودم
من اگه خاک بودم

چهار شنبه, 14 اردیبهشت 1401

پخش
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو

چهار شنبه, 29 مرداد 1399

پخش
موج پرچم به فرمان ام البنینه
موج پرچم به فرمان ام البنینه

چهار شنبه, 09 فروردین 1402

پخش
بی کس و غریب بین کوچه ها
بی کس و غریب بین کوچه ها

چهار شنبه, 16 مرداد 1398

پخش