من اگه دورم از کربلا 

حرم تو کربلای منه

آره مونس شبای منه 

من اگه هیچ جارو ندارم 

حرم تو تنها جای منه 

آره مرهم غمای منه 

وقتی که من 

خیلی میشم تنها 

وقتی که از دیدن کربلا 

محروم میشممطالب مرتبط

مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی
مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی

چهار شنبه, 14 اردیبهشت 1401

پخش
قدم میزنه یل قتال العرب
قدم میزنه یل قتال العرب

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
من اگه خاک بودم
من اگه خاک بودم

چهار شنبه, 14 اردیبهشت 1401

پخش
موج پرچم به فرمان ام البنینه
موج پرچم به فرمان ام البنینه

چهار شنبه, 09 فروردین 1402

پخش