من اگه دورم از کربلا 

حرم تو کربلای منه

آره مونس شبای منه 

من اگه هیچ جارو ندارم 

حرم تو تنها جای منه 

آره مرهم غمای منه 

وقتی که من 

خیلی میشم تنها 

وقتی که از دیدن کربلا 

محروم میشممطالب مرتبط

روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو

چهار شنبه, 29 مرداد 1399

پخش
قدم میزنه یل قتال العرب
قدم میزنه یل قتال العرب

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
ای جاری ترین ذکر روی لبام
ای جاری ترین ذکر روی لبام

دو شنبه, 19 آبان 1399

پخش