من اگه دورم از کربلا 

حرم تو کربلای منه

آره مونس شبای منه 

من اگه هیچ جارو ندارم 

حرم تو تنها جای منه 

آره مرهم غمای منه 

وقتی که من 

خیلی میشم تنها 

وقتی که از دیدن کربلا 

محروم میشممطالب مرتبط

قدم میزنه یل قتال العرب
قدم میزنه یل قتال العرب

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
من اگه خاک بودم
من اگه خاک بودم

چهار شنبه, 14 اردیبهشت 1401

پخش
ای جاری ترین ذکر روی لبام
ای جاری ترین ذکر روی لبام

دو شنبه, 19 آبان 1399

پخش
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو

چهار شنبه, 29 مرداد 1399

پخش