تا داشت باز میشد باغ رفاقت ما

گفتن سفره جمع است کم بود فرصت ما

امشب شب وداع است گریه زیاد داریم 

ساقی جوابمان کرد تا گشت نوبت ما

چشمی به هم زدیم و سی شب ز دستمان رفت 

بد بخت کرد ما را کفران نعمت ما 
مطالب مرتبط

چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
نائب الزیاره
نائب الزیاره

شنبه, 03 مهر 1400

پخش