برافراشته میشه یه روزی تو دنیا

یه بیرق به نام حسن اِبن زهرا

یه روز ساخته میشه توی کشور ما

ضریح و یه گنبد طلا واسه آقا

چی میشه ببینیم همه اون روزو

با نابودی اهل کینه نفاق

چی میشه ببینیم بقیع هم داره

میشه مثل کرب و بلا تو عراق

الهی بریم پابوس مجتبی

ببوسیم ضریحش رو ما شیعه ها

الهی بریم ما پیاده بقیع

همونجور که میریم سوی کربلا

... مدینه مدینه ، مدینه مدینه ...

یه روز شادی میشه نصیب دلامون

میبینم بقیع هم داره طاق و ایوون

یه روز میشه آزاد بقیع از غریبی

کبوتر نمیده رو خاکا دیگه جون

میاد اون روزی که آقامون بیاد

آقایی که داره تو کف ذوالفقار

صدا میزنه که منم منتقم

گلستون میشه با دمش روزگار

میسازیم ما قبل از ظهور آقا

ان شاءالله بقیعو مثل کربلا

براش از طلا سایه بون میزنیم

چهار قبه دورش حدیث و دعا

... مدینه مدینه ، مدینه مدینه ...

یه روز میشه نابود ان شاءالله سعودی

و حتماً میمیرن اونا از حسودی

یه روز تو مدینه روی مأذنه ها

موذن میخونه علیً به زودی

چی میشه ببینیم همه اون روزو

با نابودی دشمنان علی

چی میشه صدای أنا الحق بیاد

بیاد یوسف خاندان علی

بیا دلبر دل آقا اَلعجل

دیگه بسه دوری بیا اَلعجل

بیا اربعین با حضور شما

بریم یک سفر کربلا اَلعجل

... بیا یابن الزهرا ، بیا آقا ...
مطالب مرتبط