فرق دارد جلوه اش در ظاهر و معنا حرم

گاه شادی ، گاه غم دارد برای ما حرم

.

کل معصومین معزالمؤمنین در عالم اند

قبرشان قبله است حالا بی حرم یا با حرم

.

یک حرم در زینبیه یک حرم در شهر قم

یک طرف زائر فراوان یک طرف تنها حرم

.

مرتضی و فاطمه از هر نظر مثل هم اند

هست تنها فرق بین حیدر و زهرا حرم

.

اوج غربت در کدامین داغ معنا می شود

این که شاهی از کفن محروم باشد یا حرم ؟

.

فکر کن سبط نبی ، حتی ندارد سنگ قبر

خادم فرزند او دارد در این دنیا حرم

.

شادی واهی کنید امروز را وهابیون

چون که می سازیم با قتل شما ، فردا حرم

.

در مدینه کاخ ها با خاک یکسان می شوند

بعد از آن از دور چون دُر می شود پیدا حرم

.

گاه معنای حرم هرگز ضریح و بقعه نیست

داشت تعبیری دگر در روز عاشورا حرم

.

یک سوی زینب حرم یک سوی دیگر قتلگاه

پیر شد در رفت و آمدهای مقتل تا حرم

.

ناله می زد مادری با اشک واویلا حسین

ناله می زد خواهری با اشک واویلا حرم

 مطالب مرتبط

آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

کربلای همه دستته خانم سه ساله
کربلای همه دستته خانم سه ساله

سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401

پخش