میسازیم یه روزی به هر قیمتی این حرم رو میسازیم
 حریم پر از نور شاه کرم رو میسازیم
 ضریح طلا کوبیه مادرم رو میسازیم
 میسازیم یه روزی به هر قیمتی این حرم رو میسازیم
 حریم پر از نور شاه کرم رو میسازیم
 ضریح طلا کوبیه مادرم رو میسازیم
 میاریم برا گنبدت پرچم کربلا را میاریم
 برای فدای تو کردن سرارو میاریم
 گلای ضریح آقامون رضا رو میاریم
 خرابه مثه قبر تو روزگاره من آقا خرابه
 ببین خون شده حال و روزه گدا خرابه
 حریم تو اونجا و حال من اینجا خرابهمطالب مرتبط

آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش