البقیع لنا
یکصدا میگن تموم عاشقا
البقیع لنا
آرزوی زائرای کربلا
البقیع لنا
حسرت شبای مشهد الرضا
البقیع لنا
یکصدا مگین تموم عاشقا
البقیع لنا
آرزوی زائرای کربلا
البقیع لنا
حسرت شبای مشهد الرضا
علم میزنیم به اذن صاحب الزمان
حرم میزنیم با فاطمه توی حرم قدم میزنیم
همیشه از غریبی تو دم میزنیم
السلام به زائرای صبور تو
السلام به خاک روی قبور تو
البقیع لنا
دیدنی میشه با گنبد طلا
البقیع لنا
چه قیامتی بشه دوشنبه ها
البقیع لنا
پایین پای امام مجتبی
بهشت زمین
میشه شلوغ تر حتی از شبه اربعین
قیامت شبای جمعه هارو ببین
کنار صحن و بارگاه ام البنین
السلام به ساحت نور غرق تو
السلام به خاک روی قبور تو
حرم بنا میشه
یه روز مدینه مثل مشهد الرضا میشه
به زودی کاشیای صحنشم طلا میشه
حرم بنا میشه
فکرشو بکن
مدینه باشی با یه دنیا سینه زن
فکرشو بکن
تو رویاهات توی حرم قدم بزن
فکرشو بکن
ببینی بالا میره پرچم حسن
از غریبی در میاریم آقا رو
پیدا میکنیم مزار زهرارو
حرم بنا میشه
شبیه اربعین پر از برو بیا میشه
دم ضریح چه روضه هایی که به پا میشه
حرم بنا میشه
یا امام حسن
الهی که برات بمیره نوکرت
یا امام حسن
یه روزه شد سفید آقا موی سرت

مطالب مرتبط