باور نتوان کرد که خاکی‌ست مزارت

جز آنکه ضریح تو کبوتر شده باشد...

خون جگرت ریخت نه در تشت که در دشت
 داغ گل سرخی‌ست که پرپر شده باشد... 

 

 مطالب مرتبط

آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش