روایته واقعیته که نقل از وسائل الشیعه

حسینیا ارباب شما شب جمعه زائر بقیعه

از مزار مجتبی با دل شکسته با گرد و خاکی از بقیع بر میگرده کربلا 

بهتر نداریم یه امام حسن که تو دنیا بیشتر نداریم 

باید از روایتی که شنیدیم بفهمیم جز امام حسین حسنی تر نداریم

روایته واقعیته که نقل از بهار الانواره

حسینیا ارباب شما اسمش ریشه از حسن داره
مطالب مرتبط

رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش