روایته واقعیته که نقل از وسائل الشیعه

حسینیا ارباب شما شب جمعه زائر بقیعه

از مزار مجتبی با دل شکسته با گرد و خاکی از بقیع بر میگرده کربلا 

بهتر نداریم یه امام حسن که تو دنیا بیشتر نداریم 

باید از روایتی که شنیدیم بفهمیم جز امام حسین حسنی تر نداریم

روایته واقعیته که نقل از بهار الانواره

حسینیا ارباب شما اسمش ریشه از حسن داره
مطالب مرتبط

شوقا لابی
شوقا لابی

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش