دلم پابست اربابه همیشه مست اربابه
 اگه روی لبمه یا حسن اجازه اش دست اربابه
 هل اتی کرم حسنه عشق ما علم حسنه کربلا حرم حسنه
 رحمت عامی عشق خواصی ای گوزل آقا زهرا بالاسی
 بر مشامم می رسد هر لحظه بوی یک حرم
 بر دلم ترسم بماند آرزوی یک حرم
 بر مشامم می رسد هر لحظه بوی دلبرم
 بر دلم ترسم بماند آرزوی یک حرم
 بی حرم ماندی چرا یا امام مجتبی ؟؟؟
 باشوما دولاندورام هی هی هی
 هی غریب آقام هی غریب آقام
 برا عاشقی مقیاسه رو اسم حسن حساسه
 اگه برات مدینه میخوای در خونه ی عباسه
 اون که دل می بره حسنه محتشم شاعر حسنه شش گوشه ام زائر حسنه
 کاشکی بمیرم توی مدینه حرمش یکی با ام بنینه
 رحمت عامی عشق خواصی ای گوزل آقا زهرا بالاسی
 بر مشامم می رسد هر لحظه بوی دلبرم
 بر دلم ترسم بماند آرزوی یک حرم
 بی حرم ماندی چرا یا امام مجتبی ؟؟؟
 دیده چشم مادر تاره دیده دستی رو دیواره
 دیده که چجوری زد بی هوا دیده خونیه گوشواره
 این شبا شبای حسنه یا حسین نوای حسنه عاشورا عزای حسنه
 قصه ی کوچه غصه ی کوچه قصه ی صبرش یاد خاک چادر خاکیه قبرش
 هی هی هی هی هی ....
 هی غریب آقام آی غریب آقام ای ای ای .....
 رحمت عامی عشق خواصی ای گوزل آقا زهرا بالاسی
 حسن آقا ....
 حسن حسن حسن حسن ....مطالب مرتبط

وابسته تیغ علم شده دل
وابسته تیغ علم شده دل

دو شنبه, 10 خرداد 1400

پخش
اگه دلت گرفته از بدی دنیا
اگه دلت گرفته از بدی دنیا

چهار شنبه, 20 مرداد 1400

پخش
هلال من به فدای رخ نورانی ات
هلال من به فدای رخ نورانی ات

چهار شنبه, 16 شهریور 1401

پخش
من چقدر با روزای قبلم فاصله دارم
من چقدر با روزای قبلم فاصله دارم

پنج شنبه, 21 مرداد 1400

پخش