چقدر نام تو زیباست اباعبدالله
 چشم تو خالق دنیاست اباعبدالله
 زائر کرببلا حق شفاعت دارد
 قطره در کوی تو دریاست اباعبدالله
 دستگیری ز گدا گردن هر ارباب است
 کار ما دست تو آقاست اباعبدالله
 مستجاب است دعا گوشه‌ی شش‌گوشه‌ی تو
 حرمت عرش معلی‌ست اباعبدالله
 هر کسی داد سلامی به تو و اشکش ریخت
 او نظر کرده‌ی زهراست اباعبدالله
 بارها گفت اگر من ز حسینم، دیدم
 جلوه‌اش اکبر لیلاست اباعبدالله
 چشم ما روز قیامت به پر قنداقه‌ست
 پسرت مالک فرداست اباعبدالله
 روزی گریه‌ی ما دست رباب افتاده
 روضه‌خوان در دل صحراست اباعبدالله
 باب بین‌الحرمین از حرم عباس است
 همه جا سفره‌ی سقاست اباعبدالله
 هر که باشیم که سنگ تو به سینه بزنیم
 سینه‌زن زینب‌کبری‌ست اباعبدالله
 مادرت گفت "بنیَّ" دل ما ریخت به هم
 بردن نام تو غوغاست اباعبدالله
 مادرت گوشه‌ی گودال تماشا می‌کرد
 بر سر نعش تو دعواست اباعبداللهمطالب مرتبط

آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
دریای آرامش
دریای آرامش

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401