هوا ز جور مخالف چو قیرگون گردید

روح الله بهمنی

بیشتر

هوا ز جور مخالف چو قیرگون گردید

عزیز فاطمه ز اسب سر نگون گردید 

بلند مرتبه شاهی ز صد زین افتاد

اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتادمطالب مرتبط

شور | بارون چشم من آب فراته
شور | بارون چشم من آب فراته

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش
زمینه | دنیای من نجف،عُقبای من نجف
زمینه | دنیای من نجف،عُقبای من نجف

چهار شنبه, 08 خرداد 1398

پخش
من چقدر با روزای قبلم فاصله دارم
من چقدر با روزای قبلم فاصله دارم

پنج شنبه, 21 مرداد 1400

پخش
اگه دلت گرفته از بدی دنیا
اگه دلت گرفته از بدی دنیا

چهار شنبه, 20 مرداد 1400

پخش