همه عبدیم و تو مولی بابی انت و امی

حسین طاهری

بیشتر

همه عبدیم و تو مولی بابی انت و امی       
 به تو داریم تولا بابی انت و امی
 تا به کی وصف تو را گفتن و روی تو ندیدن         
 پرده بردار ز سیما بابی انت و امی
 همه عبدیم  تو  مولا بابی انت و امی
 قائم آل نبی ، مهدی موعود تویی                   
 ای جگر گوشه زهرا بابی انت و امی
 همه عبدیم و تو مولا ۲
 بر وجود تو جهان باقی و افسوس که باشد         
 جای تو دامن صحرا بابی انت و امی
 همه عبدیم و تو مولا  ۲
 ز غم این که  بمیرم و نبیم جمالت           
 همه نالیم به شب ها بابی انت و امی
 همه عبدیم و تو مولا ۲
 ای اثر بخش دعا خود تو دعا کن           
 که سر آید دگر این غیبت کبری بابی انت و امی
 همه عبدیم و تو مولا ۲
 طعنه ی خصم ز یک سو غم روی تو یک سو 
 کرده خونین دل ما را بابی انت و امی
 همه عبدیم و تو مولا ۲
 دیدن روی تو و درک حضورت چو مؤید
 همه را هست تمنا بابی انت و امیمطالب مرتبط

جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش