تا دلم بیشتر از این سنگ نشده

حاج مسعود پیرایش

بیشتر

تا دلم بیشتر از این سنگ نشده

خاطراتم تا که کمرنگ نشده 

واسه کربلام آقا یه کاری کن 

تو دلت برای من تنگ نشده 

ذکر علی الدوامی حسین 

چشام برات بارونیه

تحمل دوری ازت 

مگه به این آسونیه 

ذکر علی الدوامی حسین 

چشام برات بارونیهمطالب مرتبط