تا خیمه وصال تو یا صاحب الزمان

محمدرضا بذری

بیشتر

تا خیمه وصال تو یا صاحب الزمان 

میخواستم پر بکشم پر نداشتم 

سنگینی گناه پرم را شکسته است 

در راه دیدنت قدمی برنداشتم 

خیلی گناه کردم آقا مرا ببخش

گویا که اعتقاد به محشر نداشتممطالب مرتبط

رفیقامو بردی کرببلا پس من چی
رفیقامو بردی کرببلا پس من چی

پنج شنبه, 01 مهر 1400

پخش
روزامو میشمارم یکی یکی بعد از این
روزامو میشمارم یکی یکی بعد از این

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
 به رسم ادب به رسم وفا
به رسم ادب به رسم وفا

یک شنبه, 24 مرداد 1400

پخش
 چه جــوری ازت دل بکنم ؟
چه جــوری ازت دل بکنم ؟

سه شنبه, 26 مرداد 1400

پخش