نسیمی جان فزا می آید
 بوی کرب و بلا می آید
 
 واویلا واویلا واویلا
 
 حسین ای نور دو چشمانم
 تویی تو صاحب و مولایم
 
 واویلا واویلا واویلا
 
 تویی که من به تو دل دادم
 نوای یا حسین سر دادم
 
 واویلا واویلا واویلا
 
 با ذکر تو مدد می گیرم
 برای کربلا می میرم
 
 آخرش کربلا می میرم
 
 واویلا واویلا واویلا
 
 کنار علقمه شد غوغا
 حرم دیگر ندارد سقا
 
 واویلا واویلا واویلا
 
 از جفای جمیع اعدا
 جدا شد هر دو دست سقا
 
 واویلا واویلا واویلا
 
 زائرم زائرت یا مولا
 یا حسین یا اباعبدالله
 
 واویلا واویلا واویلا
 
 حسین جان من غلامت هستم
 داده بابا به دستت دستم
 
 واویلا واویلا واویلا
 
 گفته مادر غلامت باشم
 گدای قیامتت باشم
 
 واویلا واویلا واویلامطالب مرتبط

دریای آرامش
دریای آرامش

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش