گریه زیاد کردم روضه زیاد خوندم

پشت سرت خیلی و اِن یکاد خوندم

و اِن یکاد الذین کفرو نیزه فرو شد به تنت

و اِن یکاد الذین کفرو خودت بگو از کفنت

یکی دم مغرب موتو پریشان کرد

با تن صدپارت یه ختم قرآن کرد

گرفته دور و برت رو عطر سیب

هذا الغریب هذا الشهید

گرفته دور و برت رو عطر سیب

یه نانجیب سرُ برید

اونی که از گودال سرتو حالا برد

روی سر زینب صداشو بالا برد

 

mohjat.netمطالب مرتبط

مدح
مدح

یک شنبه, 15 تیر 1399

پخش
من اصلا اومدم برات مریض بشم
من اصلا اومدم برات مریض بشم

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش
خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
بابا ای لعنت به شامی ها
بابا ای لعنت به شامی ها

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش