به منبر می‌ رود دریا

مهدی رسولی

بیشتر

به منبر می‌ رود دریا ، به سویش گام بردارید
 هلا ! اسلام را از چشمه ی اسلام بردارید

.

مبادا از قلم ‌ها جا بیفتد واژه ‌ای اینک
 که بر منبر قدح کج کرده ساقی ، جام بردارید

.

” سَلونی ” را هدر کردند روزی مردمان ، امروز
 بپرسیدش ! از اسرار جهان ابهام بردارید

.

الا ای شاعران ! چشمان او آرایه ی وحی است
 برای ما از آن باران کمی الهام بردارید

.

نسیم صبح صادق می ‌وزد از گیسوی صادق
 از آن مضمون پیچیده جناس تام بردارید

.

به فرزندان ، به اهل خانه جز ایشان که می‌گوید
 غلام خسته ‌ام خفته ، قدم آرام بردارید

.

اگر فرمان او باشد ، نباید پلک بر هم زد
 به سوی شعله چون هارون مکّی گام بردارید

.

تیمم باطل است آنجا که دریایی چو او داری

به جز احکام او چشم از همه احکام بردارید 

.

به جای حج به سوی کربلا رفتن خداجویی ‌ست
 کفن باید به جای جامه ی احرام بردارید

.

اگر در گوش نوزادی اذان می ‌خواند ، می‌ فرمود
 که با آب فرات و تربت از او کام بردارید

.

میان شعله‌ ها آیات ابراهیم می ‌سوزد
 میان گریه ختم سوره ی انعام بردارید

.

خدا را با نگاه حضرت صادق عبادت کن 

و در معراج اندیشه ضریحش را زیارت کن

 مطالب مرتبط