بزرگترین سرمایه

با حرمش همسایه 

بهش میگم آقای اباعبدالله 

بزرگترین سرمایه 

با حرمش همسایه 

بهش میگم آقای اباعبدالله 

ولم کنه بیچارم 

همش میگم با یارم 

که من تو رو دوست دارم 
مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش
چجوری دلت میاد نرم
چجوری دلت میاد نرم

شنبه, 09 بهمن 1400

پخش
مهمونم کربلا
مهمونم کربلا

جمعه, 23 مهر 1400

عزیزم حسین (2)
عزیزم حسین (2)

دو شنبه, 01 اسفند 1401

پخش