آقای من مولای من

کربلایی سید امیر حسینی

بیشتر

آقای من مولای من 

اللهم الجعل محیای محیای من
من برای تو گریه میکنم
تو برای من! آقای من
حسین.. حسین
سامون بده
لیلای من، یک خبری به مجنون بده
من که مُردم
کرب و بلاتو نشون بده
میگم عاشقم
اما خودم بهتر میدونم، که نالایقم
کدوم عاشقی؟
من که همیشه برای تو آینه ی دقممطالب مرتبط