آورده ایم باز بدی های خویش را

حاج محمود کریمی

بیشتر

آورده ایم باز بدی های خویش را

پیش کریم نا بلدی های خویش را 

در امتحان راه تو اگر چه رفوزه ایم 

لطفت قبول کرد ردی های خویش را 

انگار نا امید شدی از بزرگ ها 

دیدم صدا زدی نودی های خویش 

سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جا مانده 

سلام فرمانده سلام از این نسل از شهید جا ماندهمطالب مرتبط

دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش