اي که به عشقت اسير خيل بنی آدمند (حاج ابراهیم رحیمی)

سایر ذاکرین

بیشتر

اي که به عشقت اسير خيل بني آدمند
سوختگان غمت باغم دل خرمندمطالب مرتبط