خواهش می کنم

برید کنار من خودم خاکش می کنم

منت میکشم

خاکش کنم نفس راحت میکشم

شمر اگه بره سنان نمیگذره 

تو قتله گاه تو زمان نمیگذره 

حتی ازت دم اذان نمیگذره 

تو قتله گاه تو زمان نمیگذره 

یک زن تنهام چطور شمر ازت جدا کنم 

پاشو اذون مغربه من به کی اقتدا کنم 

از سرشون زیاد بودی کمت کردن 

بعد سه روز دهاتی ها جمعت کردن
مطالب مرتبط

تویی فرمانده ی عالم
تویی فرمانده ی عالم

جمعه, 19 اسفند 1401

پخش
یوم الانتقام
یوم الانتقام

شنبه, 29 مهر 1402

سلام فرمانده 2
سلام فرمانده 2

جمعه, 12 اسفند 1401

پخش