صد البته که قلب عاشقا زده پر و هوایی قمه

صد البته که عیدی مون دیگه تو دستای امام هشتمه

گدا من و شما کریمه ای

صدای قدم هات داره میگه آغاز دهه نور و کرامته

یا بنت الهدی یا اخت الرضی

بی بی جانم نفس نفس شما را می خوانم

ورودی حرم من دربانم ، برادر شما شد سلطان ام

صد البته که خونه شما پناه دلی هرچی

مقدره و مجلله تو عالممه ای و تو فاضله

پای ضریح تو برای دلم چیزی که نمی مونه ماتمه

از اون روزی که قم مدینه شد داره حرم تو شمیم فاطمه

یا بنت الهدی یا اخت الرضی

یا بنت الهدی یا اخت الرضی

از جان بهتر قراره قلب موسی بی جعفر

شفیعه منی صبح محشر مزار تو پر از بوی مادر

صد البته که بین هر قنوت نوای تو یا امام رضا

میگن همه امام حسینی ها تو زینبی برای امام رضا

چه خواهر و برادری خدا ، دل منو به نام تون زده

خانم یه جوری دل سپردی که قبرت قمه ولی دلت مشهده

دل آرومه به نام توشده این منظومه ، روی ضریح تو یا معصومه برات کربلامون معلومه

 مطالب مرتبط