خدایی اروم دل امام هشتم اومده

ایرونیا خبر خبر ملیکه قم اومده

دوباره جانان اومده بانویایران اومده

بیارید حاجتا رو که نفس سلطان اومده

فاطمه خدا مینویسه روی دلا روی دلای همه عاشقا

حاجت ما رو میده خواهر یکی یه دونه امام رضا

فاطمه مولاتی یا حضرت معصومه

************

دیوونه کرده عالم و رضا رضای رو لبت

جونم به اونی که گذاشت زینب ایران لقبت

از همون اول که بی بی بلند شد اینجا علمت

خدایی زینبیه کشور ما شد حرمت

فاطمه ارزومه که مددم کنی اسیر لطف و کرمم کنی

من و هم اضافه زمره مدافعان حرمم کنی

فاطمه مولاتی یا حضرت معصومه

 مطالب مرتبط

حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش