روزی که خدا زِ عشق انشاء میکرد

هر لحظه زِ حُسن نقش مولا میکرد

با گِل که خداوندی خود از اعجاز

در خلقت بوتراب غوغا میکرد

در تابلوی هستی اگر گیری بود

با دست علی مشکل آن وا میکرد

گویی که خدای لَم یزل قدرت خویش

در قامت حیدری تماشا میکرد

تقدیر جهان چنین نوشت آخر کار

باید که علی صحتش امضاء میکرد

معبود یگانه خویش را بهر بشر

در آینه ی علی هویدا میکرد

چون نوبت هر پیمبری می آمد

یک ذره زِ مرتضی در آن جا میکرد

شیطان هم اگر به جای آدم میدید

تمثال علی سجده به مولا میکرد

با این همه راز خلقتش را تنها

با بودن با فاطمه معنا میکرد


 مطالب مرتبط

پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

پنج شنبه, 19 اسفند 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

پنج شنبه, 19 خرداد 1401

پخش
جان حسین جانان حسن
جان حسین جانان حسن

سه شنبه, 09 شهریور 1400

پخش