ای زینب امام رضا سیدتی اشفعی لنا

کریمه ی آل عبا سیدتی اشفعی لنا

کی مثل تو اینقدر شده مجتبی

کی مثل تو بی حد شده فاطمه 

صلام خدا بر تویی که شدی 

خود زینب خود فاطمه 

دختر موسی و خواهر سلطانی 

کعبه ی حاجاتی مدینه ی احسانی 

کی میگه مهمونی تو صاحب ایرانی 

حضرت ممعصومه یا حصرت معصومه
مطالب مرتبط