از روز ازل ای عشق 

مهرت به دلم افتاد

تا روز جزا هرگز 

نامت نرود از یاد 

از روز ازل ای عشق 

مهرت به دلم افتاد

تا روز جزا هرگز 

نامت نرود از یاد 

از خانه زنم فریاد 

تا پنجره فولاد 

سلطان به سلامت باد 

خاک پات مقدسه 

صحن و سرات مقدسه 

ضریحت مقدس 

گنبد طلات مقدسه 

اعتقادمو دارم بهت میگم امام رضا 

پری که میریزه از کبوترات مقدسهمطالب مرتبط