خو گرفتیم به هجران و گرفتاری خویش
 بیقراریم و دچاریم به ناچاری خویش

طلب ما ز کریمان سرِ جایِ خودش است
 ما فراموش نکردیم بدهکاری خویش

قرب ما گوشه نشینان به نوازش نکشید
 گریه کردیم سحر، موقع دلداری خویش

برو سجادهء ما را بتکان، مِی بردار
 بسکه مستیم در این میکده با زاری خویش

وسط حلقهء عشاق، زمینگیر شدیم
 خوب شد بین گداهای حرم پیر شدیم

خاکِ ویرانِ زمین عالم بالا شده است
 راهِ معراج همه خانهء موسی شده است

می کشانند عقب قافله تا عرش، مرا
 طورِ موسی همه اش جلوهء زهرا شده است

دختر فاطمه در اصل، خودش فاطمه است
 بی جهت نیست که معصومهء بابا شده است

خواهری آمده تا دل ز برادر ببرد
 آنکه با اذن رضا آبروی ما شده است

مات او گنبد و گلدسته و ایوانِ طلاست
 ذات او جلوه ای از پنج تن آل عباست

بین ما زمزمه و حال دعایش پیچید
 در محله، خبر لطف و عطایش پیچید

بیشتر گرم طوافش که شدم فهمیدم
 دور و اطراف ضریح، اسم خدایش پیچید

خِیریّت داشت بماند، نرود جای دگر
 وسط کوچه اگر پای گدایش پیچید

خوب شد درد مریضی که به پایش افتاد
 خوب تر شد که رضا نسخه برایش پیچید

جای ما امن شده تا به تلاطم نخوریم
 بهتر این است که از کنج حرم جُم نخوریم

خاک، زر می شود از یک نظر رهگذرش
 آمدم سجده کنم باز روی خاک درش

وقت و بی وقت، چرا درب حرم را نزنم
 حرجی نیست به دیوانه اگر زد به سرش

با گنهکاری خود آمدم و راهم داد
 باز شرمندهء زهرا شده ام بیشترش

آه ای بادصبا آه دلم تنگ شده
 حاجتم را برسان دست ضریح پدرش

شدنی نیست بگیرد دل ساقی ز کسی
 شدنی نیست نگیرند سراغی ز کسی

خواهری سوخت ولی مضطر و رنجیده نشد
 وسط معرکه ها بال و پرش چیده نشد

به سر و صورت و آن پوشیه اش دست نخورد
 نور خورشید، نهان مانده و تابیده نشد

هرکسی دور و برش بود فقط محرم بود
 نخی از معجر او دست کسی دیده نشد

محترم بود و سر کوچه و بازار نرفت
 وسط بزم می و مجلس اغیار نرفت

 مطالب مرتبط

اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش
رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش