عطر حریم تو از جنس گل یاسه

به خاک ایران ضریح تو نگین تاج الماسه 

عطر حریم تو از جنس گل یاسه

به خاک ایران ضریح تو نگین تاج الماسه 

برتر از فرشته ای بانوی مطهره 

که روز تولدت روز دختره 

تو دختر زهرایی تاج سر مایی

پرچم زوار تو بالا بوده 

اینکه حرمت خونه ی مادری ما شده 

از قدم حضرت زهرا بوده 

ای تاج بر سر ایران 

ای جان شاه خراسان
مطالب مرتبط

جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش