از قدم کریمه ی اهل بیت

ایران میشه بیمه ی اهل بیت

هر کسی دل بسته این کشور 

با اولاد موسی بن جعفره 

خاک مشهد قم شرف ایرانه 

سرزمین عشق و صدف ایرانه 

قم مثل مدینس برای ما ولله 

مشهد مقدس نجف ایرانه 

فدای عشقیم خاک پای عشقیم 

شما کریم و ما کدای عشقیممطالب مرتبط

تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل

سه شنبه, 05 اردیبهشت 1402

پخش