شرح مقام تو فوق بیان

علی علی علی علی 

تپس قلب زمین و زمان 

علی علی علی علی

زندگی با تو داره جریان

علی علی علی علی 

چشم تو چشمه ی خورشیده 

ابروهات قلبه امیده 

مهر تو مقصد ایمانه 

عشق تو مطلع توحیده 
مطالب مرتبط

کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش