بیت‌المقدسم حرم پاک مشهد است

ای عنکبوت زاده از اینت خبر مباد؟

خرمای نخل میثم تمار خورده‌ایم

نخل طلای کن! خَذَفی بیشتر مباد

با قیمت فروختنِ غیرت و شرف!

ای کاش حاصلِ احدی سیم و زر مباد

ما را نسیم صبح حرم بیمه کرده است

در دوزخ گناه جز اینم سپر مباد

هرکس گرفت دامن او نامدار شد

هرکس نشست در حرمش در به در مباد

جز خاک کوی دوست مرا تاج سر مباد

بی‌نور گنبدش شب ما را سحر مباد

 مطالب مرتبط

شیر مردان عرصه های بلا
شیر مردان عرصه های بلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
تابوت مادر مرا
تابوت مادر مرا

سه شنبه, 30 آذر 1400

پخش