ببین این همه لشکر رو

فدایی های حیدر رو 

و فاتح های خیبر رو 

اسرائیل گذشت دیگه 

دوران بزن در رو 

ببین این همه لشکر رو

فدایی های حیدر رو 

و فاتح های خیبر رو 

اسرائیل گذشت دیگه 

دوران بزن در رو 

انتقام سختمون 

میدونیم چه جوریه 

میبینین هر شبتون 

چهار شنیه سوریهمطالب مرتبط

رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش