بانو سلام

امشب میخوام 

کاری کنم که به چشم تو بیاد

خوب میدونم 

که امشب از 

لطف امام رضا مهمون شمام

دستامو مثل کبوتر وا کنم 

دلمو دریا کنمو 

توی جشن اومدن تو باید غوغا کنم 

داد بزنم صدام بیشتر بشه

تا گوش شیطون کر بشه 

با دم یا معصومه همه حالمون بهتر بشهمطالب مرتبط

من یار ندارم دلدار ندارم
من یار ندارم دلدار ندارم

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش
از ازل فاطمه مادرم بوده
از ازل فاطمه مادرم بوده

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
ضرر کردم
ضرر کردم

جمعه, 14 مرداد 1401

پخش