چه خوبه که زندگی ما همیشه رنگ خدا داره
چه خوبه تو کشوری هستم که معصومه و رضا داره
دل من توی رفت و آمد میون همین دو گنبد
بهشت خدا خلاصه شده تو جاده ی قم تا مشهد
دلای ما همیشه آرومه با حضرت رضا و معصومه
چه خوبه سایه ی تو با نور یه عمر روی سرم بوده
چه خوبه که هر جایی رفتم گنبدت در برابرم بوده
سر سفره ی پر از نعمت تو رزق و روزی می گیریم
ما هر جا باشیم ما هر جا بریم از در خونه ات نمی ریم
کرامتت چقدر معلومه یا حضرت کریمه معصومه
دلای ما همیشه آرومه با حضرت رضا و معصومه
چه خوبه از این که عمریه گدای خونه ی سلطانم
چقدر دلتنگ قمم بازم چقدر دلتنگ خراسانم
از این خونواده به نوکرا کم مگه کرم رسیده
کی بهتر از این خواهر و برادر جواب ما رو میده
گدا میاد شاه میره از این در فدای این برادر و خواهر
دلای ما همیشه آرومه با حضرت رضا و معصومهمطالب مرتبط