سلام همسایه

سلام سایه سر

سلام معصومه

بنت موسی ابن جعفر

درمون درد مایی

زیبایی دنیایی

الحق و الانصاف که

خود خود زهرایی

حرمت پناه دل همه

هرچقدر بگم از شما کمه

دارم از تو حاجت یه عالمه

اشفعی لنا بنت فاطمه

مددی یا حضرت معصومه

عشق یعنی تو

بهشت یعنی حرم

هزار بار آقا

دور سرت می گردم

 مطالب مرتبط

من یار ندارم دلدار ندارم
من یار ندارم دلدار ندارم

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش
از ازل فاطمه مادرم بوده
از ازل فاطمه مادرم بوده

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
ضرر کردم
ضرر کردم

جمعه, 14 مرداد 1401

پخش