چه خوبه که زندگی ما 

همیشه بوی خدا داره

چه خوبه تو کشوری هستم 

که معصومه و رضا داره

برکت ما از قم و طوس 

که انه بنیان مرصوصه 

خدای دین حصن حصین ولله 

خونه ی کفره که داره میپوسه 

دل ما تو اوج سختیا آرومه 

آخه سلطان هست و حضرت معصومه

یا حضرت معصومهمطالب مرتبط

بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش