درست اومدی تیرت خورد به هدف

مسیر مستقیمه بیا از این طرف 

معطل نکن پاشو بریم نجف 

درست اومدی تیرت خورد به هدف

مسیر مستقیمه بیا از این طرف 

معطل نکن پاشو بریم نجف 

کاش مثل مجنون بی سر و سامون زیر بارون

ترشه چشامون با رفیقامون دم ایوون

 مطالب مرتبط

بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش