چایی روضتو خوردن لذت داره

جواد مقدم

بیشتر

چایی روضتو خوردن لذت داره

دائماً اسمت رو بردن لذت داره

جون میگیرم زیر قبه ی تو اما

زیر قبه ی تو مردن لذت داره

آرزومه فدات شَم ، فدای بچه هات شَم

یک نگاه کافی بود تا عاشق کربلات شَم

برده هوش از سرم شیش گوشِت

هیچ وقت نکردم فراموشت

... اَبد والله ما نَنسا حسینا ...

نوکریِ تو نداره شرط سنی

حتی پیغمبر هم گفت حسینُ مِنی

دایره ی نوکری تو وسیعه

از جیرئیل بگیر تا زَعفر جنی

دل به عشق تو دادم ، تویی باب المرادم

دور تو در طوافند جن و مَلَک و آدم

گرمه برای من آغوشت

هیچ وقت نکردم فراموشت

... اَبد والله ما نَنسا حسینا ...

شمعی و یک عالمه پروانه داری

هم عاقل داری و هم دیوونه داری

هر کی پاشو میذاره حرم میشه مست

انگاری تو حرمت مِیخونه داری

کردی وابسته مارو ، بین حال مست مارو

میگیره روز محشر مادرت دست مارو

هنوز تو گوشمه چاووشت

هیچ وقت نکردم فراموشت

... اَبد والله ما نَنسا حسینا ...


 مطالب مرتبط