کی بین ما فاصله انداخته

کی از خودش یه کوه غم ساخته 

کی از گناه من ضرر کرده 

کی همه ی زندگیشو باخته 

خودم کردم خودم بودم این سینه آلودم

ازم روتو نگیری که بدون تو یه ویرونه ی بیهودم

گریم خیدار نداره 

گرمی بازار نداره 

جز تو به کی تکیه کنم 

که قصد آزار نداره 

تو روزگار بی کسی 

همه کس دلم تویی

بیا و آبرو بخر 

نگن کس و کار نداره 

عزیز من امام حسین...
مطالب مرتبط

توی شبهای تنهاییم
توی شبهای تنهاییم

شنبه, 21 اسفند 1400

پخش
رحمت واسعه ای
رحمت واسعه ای

پنج شنبه, 08 دی 1401

پخش